Riemer Roukema

English 

Foto Riemer Roukema

Welkom op de website van Riemer Roukema

Wie is Riemer Roukema? De beantwoording van deze vraag houd ik voornamelijk zakelijk en daarom noem ik eerst mijn functie. Van 2002 tot 2014 was ik hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, eerst in Kampen, sinds 2012 in Groningen, en sinds september 2014 ben ik in deeltijd onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan deze universiteit. Sinds januari 2019 ben ik, met een kleine aanstelling, predikant van de Waalse gemeente in Zwolle (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) Wat ik voor 2002 gedaan heb, is in het curriculum vitae te lezen.

Ik ben getrouwd met Lily A. Burggraaff, zing in een gregoriaans koor, de Schola Cantorum Campensis, en werk in de herfst en winter mee aan vrijwillig landschapsonderhoud, zoals het knotten van wilgen en populieren. Ik fiets en wandel graag. Regelmatig ga ik voor in protestantse kerkdiensten.

Het doel van deze website is, toegang te geven tot mijn artikelen en boeken, ten eerste door alle titels te vermelden, ten tweede door de teksten digitaal beschikbaar te stellen voor zover ik daartoe het recht heb.

Who is Riemer Roukema? My answer refers mainly to my work. From 2002 tot 2014 I was Professor of New Testament at the Protestant Theological University, first in Kampen, since 2012 in Groningen (The Netherlands). Since September 2014 I am part time Research Professor of Early Christianity at this university. Since January 2019 I have a small pastoral position in the Walloon church (église wallonne) in Zwolle. What I did before 2002, can be read in the curriculum vitae.

I am married to Lily A. Burggraaff, I sing in a Gregorian choir, the Schola Cantorum Campensis; in autumn and winter I am active in the maintenance of the countryside: with a group of volunteers we pollard willows and poplars, for example. Furthermore I like walking and bicycling. I regularly lead Protestant worship services.

The aim of this web site is to give access to my books and articles, first by listing the titles, secondly by publishing digital versions as far as I am entitled to do so.