Riemer Roukema

English 

Foto Riemer Roukema

Onderzoek

Ik ben onder meer ge├»nteresseerd in de receptie en uitleg van het Nieuwe Testament en de Bijbel als geheel in de eerste eeuwen van het christendom, zowel bij de zogenoemde ‘ketters’ (gnostici, Marcionieten) als in de hoofdstroom van het christendom. In het bijzonder ben ik vertrouwd met de werken van Origenes van Alexandrië (ca 185-254).

Momenteel werk ik aan een boek over de oudchristelijke uitleg van het Bijbelboek Micha. Verder doe ik, voor een deel in de serie Novum Testamentum Patristicum, onderzoek naar de patristische uitleg van Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.

Research

Among other things, I am interested in the reception and interpretation of the New Testament and the Bible as a whole in the first centuries of Christianity, both by the so-called ‘heretics’ (Gnostics, Marcionites) and in mainstream Christianity. In particular I am acquainted with the works of Origen of Alexandria (ca 185-254).

Currently I work on a monograph on the interpretation of the book of the prophet Micah in ancient Christianity. Furthermore, I accepted to write the volume on the patristic interpretation of Paul’s first epistle to the Corinthians for the series Novum Testamentum Patristicum.