Riemer Roukema

English 

Boeken

2016
De Bijbel besproken. Bezinning en gesprek over enkele Bijbelse onderwerpen (Brochurereeks 43), Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (61 pp.; ingeleid en van gespreksvragen voorzien door Leo Mietus) (Details)
2010
Jesus, Gnosis and Dogma, London: T&T Clark (translated by Saskia Deventer-Metz, 231 pp.) (Details)
2009
Gnózis és hit a korai keresztyénségben. Bevezetés a gnoszticizmusba, Kolozsvár [Cluj]: Exit Kiadó (translated by Lehel Tunyogi, 183 pp.)
2007
Jezus, de gnosis en het dogma, Zoetermeer: Meinema (294 pp.) (Details)
2005
Het Evangelie van Thomas. Met de Koptische en Griekse teksten (Ad Fontes 2), Zoetermeer: Meinema (96 pp.) (Details)
2003
De studie van het Nieuwe Testament als theologische discipline. Over exegese en hermeneutiek (Kamper Oraties 22), Kampen (inaugurele rede, 22 pp.) (pdf)
1999
Gnosis and Faith in Early Christianity: An Introduction to Gnosticism, London / Harrisburg (translated by John Bowden, 212 pp.)
1998
Gnosis en geloof in het vroege christendom. Een inleiding tot de gnostiek, Zoetermeer (tweede druk 2004, 215 pp.) (Details)
1997
Clemens van Alexandrië, Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Stromateis boek VII. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien (Sleutelteksten in godsdienst en theologie 21), Zoetermeer: Meinema (68 pp.)
1996
Geloven in de Pijp, Amsterdam: Oranjekerk ([z.j.], Woord vooraf [pp. 1-12] door Margreet Willemze, 77 pp.)
1996
De uitleg van Paulus’ eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw, Kampen: Kok (303 pp.)
1988
The Diversity of Laws in Origen’s Commentary on Romans, Amsterdam: Free University Press (proefschrift / doctoral thesis, 117 pp.) (pdf)