Riemer Roukema

English 

Boeken, geredigeerd

2018
(with Hagit Amirav) The ‘New Testament’ as a Polemical Tool: Studies in Ancient Christian Anti-Jewish Rhetoric and Beliefs (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 118), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2014
(with A.C. Geljon) Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (Supplements to Vigiliae Christianae 125), Leiden: Brill
2010
Herman Ridderbos (1909-2007) herdacht, Kampen: Kok
2010
(met Klaas Spronk en Gerard van Zanden) Studies uit de Kamper School opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht: Uitgeverij 2VM
2007
(met Klaas Spronk) Over God (De Bijbel: teksten en thema’s in beeld 6), Zoetermeer: Meinema (208 pp.)
2006
(with Bert Jan Lietaert Peerbolte, Klaas Spronk, Jan-Wim Wesselius) The Interpretation of Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 44), Leuven: Peeters (317 pp.)
2004
(with P. N. Holtrop and F. de Lange) Passion of Protestants, Kampen: Kok
2000
Het andere christendom. De gnosis en haar geestverwanten, Zoetermeer: Meinema (156 pp.)