Riemer Roukema

English 

Wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties

2018
“Hoe lazen christenen van de eerste eeuwen het boek Micha?”. Marturia 9/15, 2‑9 (PDF op www.evangelisch-college.nl) (pdf)
2018
“29 april 2018. Vijfde zondag van Pasen”. Tijdschrift voor Verkondiging, 29 april 2018 (Lees online) (pdf)
2018
“De toegang tot de maaltijd van Christus. Paulus, de gereformeerde traditie, en de huidige kerkelijke praktijk”. Kerk en Theologie 69/1, 5‑18 (pdf)
2018
“Philological observations, syntax, and delimitation in the Septuagint version of Micah according to patristic commentaries”. In: M. Meiser et al. (eds), Die Septuaginta – Geschichte, Wirkung, Relevanz. 6. Internationale Fachtagung veranstaltet von Septuaginta Deutsch (LXXX.D), Wuppertal 21. - 24. Juli 2016 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 405), Tübingen: Mohr-Siebeck, 277‑297
2018
“Origen, the Jews, and the New Testament”. In: R. Roukema, H. Amirav (eds), The ‘New Testament’ as a Polemical Tool: Studies in Ancient Christian Anti-Jewish Rhetoric and Beliefs, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 241‑253
2018
“Origen”. In: David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte (eds), Brill Encyclopaedia of Early Christianity, Leiden: Brill (pdf)
2017
“Rollins’ a/theïsme: De God die zegt dat hij niet bestaat”. Kerk en Theologie 68/1, 6‑15 (pdf)
2017
“Petrus in de apocriefen”. In: H. Janssen, K. Touwen (red.), Steenrots en struikelblok. Petrus in de Evangelies, Handelingen en brieven, Vught: Skandalon, 116‑120 (pdf)
2017
“Hieronymus en de Vulgata”. Schrift: Tijdschrift over de Bijbel 49/1, 25‑31 (pdf)
2017
“The Sethian Figures Micheus and Michar and their Relationship to Micah the Morasthite”. Gnosis: Journal of Gnostic Studies 2, 1‑14
2017
“The Retrieval of Origen’s Commentary on Micah”. M. Vinzent (ed.)Studia Patristica 94, 131‑142
2016
“Klaus Berger klagt an”. Sacra Scripta 14/1, 85‑93 (Ook in Református Szemle 110/3 (2017), 299-306) (pdf)
2016
“The Resurrection according to 1 Corinthians 15:35-55 as Understood and Debated in Ancient Christianity”. In: J. Verheyden, A. Merkt, T. Nicklas, (eds), “If Christ has not been Raised…” Studies on the Reception of the Resurrection Stories and Belief in the Resurrection in the Early Church (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 115), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 33‑60
2015
“A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban [The resurrection according to 1 Corinthians 15:35–55 as understood and debated in ancient Christianity]”. Református Szemle 108/5, 477‑487 (pdf)
2015
“The value of Patristic Interpretation of the New Testament”. Труды СПБХУ [Trudy CPbCU] 6, 113‑122 (pdf)
2015
“Oudchristelijke visies op het liefhebben van de vijand”. Kerk en Theologie 66, 141‑155 (pdf)
2015
“Jezus heeft nooit bestaan – zei de dominee”. Kerk en Theologie 66, 184‑185 (pdf)
2015
“Zelfontplooiing en het Nieuwe Testament”. In: H. Paul, W. Slob (red.), Zelfontplooiing. Een theologische peiling, Zoetermeer: Boekencentrum, 93‑106
2015
“Good Samaritan. II. Christianity”. In: D.C. Allison, Jr. et al. (eds), Encyclopedia of the Bible and its Reception 10, Berlin / Boston: De Gruyter, 639‑641 (pdf)
2014
“Jezus’ doop in het lijden. Een messiaanse lezing van Psalm 69 in Lucas 12:50”. In: N.A. Riemersma (red.), Lucas & Handelingen (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29), Bergambacht, 45‑54 (pdf)
2014
“Reception and Interpretation of Jesus’ Teaching of Love for Enemies in Ancient Christianity”. In: A.C. Geljon, R. Roukema (eds), Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators. Leiden: Brill, 198‑214 (pdf)
2014
“Sacrifice in ‘Gnostic’ Testimonies of the Second and Third Centuries”. In: A. Houtman, M. Poorthuis, J. Schwartz, Y. Turner (eds), The Actuality of Sacrifice: Past and Present (Jewish and Christian Perspective Series 28), Leiden: Brill, 153‑169 (pdf)
2013
“Apocriefe overleveringen over Jezus”. Interpretatie 21/5, 15‑18 (pdf)
2013
“De visie op offers in de vroege gnostiek”. Nederlands Theologisch Tijdschrift 67/3, 209‑224
2013
“Twintigste zondag door het jaar (Jeremia 38:4-10; Lucas 12:49-53)”. Tijdschrift voor Verkondiging 85/4, 206‑208 (pdf)
2013
“Paulus’ verhandeling over de opstanding. 1 Korintiërs 15”. Interpretatie 21/2, 33‑35 (pdf)
2013
“The foolishness of the message about the cross (1Cor. 1:18-25): embarrassment and consent”. Studia Patristica 63/11, 55‑67
2012
“Het grafopschrift van Aberkios van Hierapolis”. In: R. Roukema (red.), Liber Amicorum Tertio Adeodato Bolhuis […] dedicatus, Kampen (pdf)
2012
“First Epistle to the Corinthians. II. Christianity”. In: D.C. Allison Jr. et al. (eds), Encyclopedia of the Bible and its Reception 5, Berlin / Boston: De Gruyter, 778‑782 (pdf)
2012
“Geboorte van de Heer”. Tijdschrift voor verkondiging 84/6, 372‑374 (pdf)
2012
“Two Church Fathers review charismatic worship: Ambrosiaster’s and Chrysostom’s comments on 1 Corinthians 11-14”. In: E. Van der Borght, P. van Geest (eds), Strangers and Pilgrims on Earth: Essays in Honour of Abraham van de Beek, Leiden, 457‑469 (pdf)
2012
“La présentation de l’Évangile de Judas au grand public et son contexte historique”. Études Théologiques et Religieuses 87, 1‑17 (pdf)
2012
“Hemelvaart van de Heer”. Tijdschrift voor verkondiging 84, 151‑153 (pdf)
2012
“‘Roepen’ in het Nieuwe Testament. Meer dan een grondwoord”. Interpretatie 20/4, 12‑13 (pdf)
2012
“Jesus, Gnosis, and the Church”. In: T. Holmén (ed.), Jesus in Continuum, Tübingen, 133‑147
2012
“Les Églises de réveil dans la perspective du Nouveau Testament”. Revue Congolaise de Théologie Protestante 21, 191‑204 (pdf)
2011
“Jesus Tradition in Early Patristic Writings”. In: T. Holmén, S.E. Porter (eds), Handbook for the Study of the Historical Jesus 3, Leiden, 2119‑2147 (pdf)
2011
“Baptism in Early Christianity”. Studia Theologica Debrecinensis 4, 33‑40 (pdf)
2011
“De apostel Thomas in Oost en West”. Tussenruimte 4/3, 9‑14 (pdf)
2011
“Het ambt van bisschop in de oude kerk”. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 5/66 (Lees het artikel op ntkr.nl)
2011
“Opbouw en gedachtegang van de brief aan de Hebreeën”. Schrift 43/5, 151‑154 (pdf)
2011
“Le monothéisme de l’évangile de Marc”. In: E. Bons, Th. Legrand (dir.), Le monothéisme biblique. Évolution, contextes et perspectives, Paris, 163‑179 (pdf)
2011
“De vier Evangeliën als geheel”. In: K. Spronk, A. van Wieringen (red.), De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s, Zoetermeer, 179‑188 (pdf)
2011
“Les Églises de Réveil dans la perspective du Nouveau Testament”. Perspectives Missionnaires 61/1, 58‑71
2010
“Origen’s Interpretation of 1 Corinthians 15”. In: T. Nicklas, A. Merkt, J. Verheyden (eds), Gelitten Gestorben Auferstanden. Passions- und Auferstehungstraditionen im antiken Christentum, Tübingen, 329‑342
2010
“The Historical Setting of the Gospel of Judas and its Presentation to the Wider Public. With an Appendix on its Dependence on the Canonical Gospels”. Református Szemle 103, 7‑19 (pdf)
2010
“The Historical Context of the Gospel of Judas and its Presentation to the Wider Audience. With an Appendix on its Dependence on the Canonical Gospels”. Journal of Coptic Studies 12, 1‑18
2010
“Paul’s Admonitions on Idol Offerings (1Cor. 8 and 10) in Patristic Interpretation”. In: J. Baun et al. (eds), Studia Patristica 44. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007, 249‑258
2010
“Patristic Interpretation of Micah: Micah read as a book about Christ”. In: W. Kraus, M. Karrer, M. Meiser (Hgg.), Die Septuaginta – Texte, Theologien, Einflüsse. 2. Internationale Fachtagung veranstaltet von Septuaginta Deutsch (LXX.D), Wuppertal 23. – 27.7.2008, Tübingen, 702‑719
2010
“‘Mijn volk, wat heb ik u gedaan?’ Micha 6:3-4a in de Improperia voor Goede Vrijdag en bij de kerkvaders”. Nederlands Theologisch Tijdschrift 64, 200‑217
2010
“Herman Ridderbos als exegeet en bijbels theoloog”. In: R. Roukema (red.), Herman Ridderbos (1909-2007) herdacht, Kampen, 65‑74 (pdf)
2010
“Gods naam in de eerste eeuwen van onze jaartelling”. In: K. Spronk, R. Roukema, G. van Zanden (red.), Studies uit de Kamper School opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht, 127‑134 (pdf)
2010
“Esoterie in het vroege christendom”. Kerk en Theologie 61, 349‑358 (pdf)
2009
“Onze geliefde broeder Paulus (2 Petrus 3:15)”. Kerk en Theologie 60, 194‑196
2009
“Integratie en afzondering in het vroege Christendom”. Kerk en Theologie 60, 317‑325 (pdf)
2008
“Jezus in gebed”. Kerk en Theologie 59, 301‑309 (pdf)
2007
“Het vroege christendom en magie”. In: Bert Jan Lietaert Peerbolte (red.), De magische wereld van de bijbel (De Bijbel: teksten en thema’s in beeld 5), Zoetermeer, 113‑126 (pdf)
2007
“Hoe anders is het Judas-evangelie?”. Schrift 39/4, 120‑124 (pdf)
2007
“Jezus als de HEER in de evangeliën van Marcus en Johannes”. In: Klaas Spronk, Riemer Roukema (red.), Over God (De Bijbel: teksten en thema’s in beeld 6) (95-110, 197-200 pp.) (pdf)
2007
“Early Christianity and Magic”. Annali di Storia dell’ Esegesi 24, 367‑378 (pdf)
2006
“Een oude kerkvloer in Megiddo”. Theologisch Debat 3/1, 28‑32 (pdf)
2006
“Het tranendal in de Bijbel”. Kerk en Theologie 57, 2‑4
2006
“The veil over Moses’ face in patristic interpretation”. In: Riemer Roukema et al. (eds), The Interpretation of Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 44), Leuven, 237‑252 (pdf)
2006
“Jesus and the Divine Name in the Gospel of John”. In: G. H. van Kooten (ed.), The Revelation of the Name YHWH to Moses. Perspectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity (Themes in Biblical Narrative 9), Leiden, 207‑223 (pdf)
2006
“Une église ancienne à Meguiddo”. Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 86, 389‑395 (pdf)
2006
“De nieuwtestamentische canon – wat er wel en niet in kwam”. Herademing 14/52, 27‑32 (pdf)
2006
“De Messias aan Gods rechterhand”. In: G.C. den Hertog, S. Schoon (red.), Messianisme en eindtijdverwachting bij joden en christenen, Zoetermeer, 92‑107 (pdf)
2005
“Paul’s Rapture to Paradise in Early Christian Literature”. In: A. Hilhorst, G. H. van Kooten (eds), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian, and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59, Leiden, 267‑283 (pdf)
2005
“L’interprétation patristique de quelques mots hébraïques de la Septante”. In: J. Joosten, Ph. Le Moigne (dir.), L’apport de la Septante aux études sur l’antiquité, Paris, 269‑288 (pdf)
2005
“Irenaeus en Origenes over de opstanding der doden”. Kerk en Theologie 56, 86‑96 (pdf)
2005
“Irenaeus en Origenes over de opstanding der doden”. Interpretatie 13/4, 21‑23
2004
“The Good Samaritan in Ancient Christianity”. Vigiliae Christianae 58, 56‑74
2004
“La tradition apostolique et le canon du Nouveau Testament”. In: A. Hilhorst (ed.), The Apostolic Age in Patristic Thought (Supplements to Vigiliae Christianae 70), Leiden, 86‑103 (Lees het boek op ixoyc.net)
2004
“Heilshistorische exegese. Herman Ridderbos”. In: J. van Gelderen, C. Houtman (red.), Profiel. Theologiebeoefening Kampen 1970-1990, Kampen, 53‑70 (pdf)
2004
“Herman Ridderbos’s Redemptive-Historical Exegesis of the New Testament”. Westminster Theological Journal 66, 259‑273 (pdf)
2004
“Salvation Sola Fide and Sola Gratia in Early Christianity”. In: P. N. Holtrop, F. de Lange, R. Roukema (eds), Passion of Protestants, Kampen, 27‑48 (pdf)
2004
“Transmigration of Souls”. In: J. M. McGuckin (ed.), The Westminster Handbook to Origen, Louisville / London, 205‑207 (pdf)
2004
“Souls”. In: J. M. McGuckin (ed.), The Westminster Handbook to Origen, Louisville / London, 201‑202 (pdf)
2004
“Law of Nature”. In: J. M. McGuckin (ed.), The Westminster Handbook to Origen, Louisville / London, 140‑141 (pdf)
2004
“Godsdienst en protestantse theologie in Frankrijk”. Interpretatie 12/2, 25‑27 (pdf)
2004
“De oorsprong van het Kwaad volgens Origenes en zijn bronnen”. In: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Eibert Tigchelaar (red.), Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom (De Bijbel: teksten en thema’s in beeld 3), Zoetermeer, 103‑120, 167‑170 (pdf)
2004
“Paulus in de verdediging. (Valse) beschuldiging in de Tweede Brief aan de Korintiërs”. In: C. Houtman (red.), De leugen regeert. Valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van de Bijbel, Kampen, 156‑173 (pdf)
2004
“Teaching newer insights in Biblical theology”. In: Sándor Fazakas, R. Ruard Ganzevoort (eds), Teaching Theology. Papers of a Working Conference Theological University Kampen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kampen, 42‑46 (pdf)
2003
“L’origine du mal selon Origène et dans ses sources”. Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 83, 405‑420 (pdf)
2003
“De nieuwtestamenticus als theoloog. Antwoord aan Johan Vos”. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 103, 112‑117
2003
“Christendom en reïncarnatie in de eerste eeuwen”. In: A. Mak, O. Sondorp (red.), In ’s hemels naam. Dialoog tussen oud en nieuw geloof, Zoetermeer, 110‑119 (pdf)
2003
“La résurrection des morts dans l’interprétation origénienne de 1 Corinthiens 15”. In: J. M. Prieur (dir.), La résurrection chez les Pères (Cahiers de Biblia Patristica 7), Strasbourg, 161‑177 (pdf)
2003
“De belijdenis van Christus’ nederdaling ter helle als antwoord op een levensvraag”. In: M. Barnard, L.J. van den Brom, F. de Lange (red.), Protestants geloven bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer, 83‑93 (pdf)
2003
“Les anges attendant les ames des défunts: une comparaison entre Origène et quelques gnostiques”. In: L. Perrone, P. Bernardino, D. Marchini (eds), Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition, Leuven, 367‑374 (pdf)
2003
“De wijnstok sorec en het gebruik van Hebreeuwse woorden in het vroege christendom”. In: J.W. Wesselius (red.), Een handvol koren. Opstellen van enkele vrienden bij het vertrek van Dr. F. Sepmeijer van de Theologische Universiteit Kampen, Kampen, 46‑50 (pdf)
2002
“Le Fils du Très-Haut. Sur les anges et la christologie”. Etudes Théologiques et Religieuses 77, 343‑357 (pdf)
2002
“La transcendance et la proximité de Dieu dans le christianisme ancien”. Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 82, 15‑31 (ook in Studia Loviciensia 4 (2002), 149-164) (pdf)
2001
“De barmhartige Samaritaan in de oude kerk”. In: C. Houtman, L.J. Lietaert Peerbolte (red.), Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer, Baarn, 59‑73 (pdf)
2001
“Het gebruik en de uitleg van de bijbel in de eerste eeuwen van het christendom”. In: E. Eynikel e.a. (red.), Internationaal commentaar op de Bijbel I, Kampen, 96‑112 (pdf)
2001
“2 Korintiers 10:17”, “2 Korintiërs 11:14”, “2 Korintiërs 12:9”, “2 Korintiërs 13:5”. In: A. Noordegraaf, A. van Harten-Tip, E.R. Jonker (red.), Postille 2001-2002, Zoetermeer, 130‑140 (pdf)
2001
“De exegese van de Schrift en de gereformeerde confessie. Een benadering vanuit de Griekse kerkvaders”. In: R.H. Reeling Brouwer (red.), Confessie en praktijk (Kamper Oraties 16), Kampen, 11‑18 (pdf)
2000
“De christelijke gemeente in het Nieuwe Testament: ideaal en werkelijkheid”. In: Jan B.G. Jonkers, Joke Bruinsma-de Beer (red.), Gemeente gewogen. Theologen in gesprek over de kerkelijke gemeente, Kampen, 35‑46 (pdf)
2000
“De Zoon van de Allerhoogste. Over engelen en de christologie”. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 100, 174‑183 (pdf)
2000
“De doorwerking van Paulus in 1 Clemens en in christelijke geschriften uit de tweede eeuw”. Analecta Bruxellensia 5 5, 113‑128 (pdf)
2000
“Gnosis in het Evangelie volgens Filippus”. In: Riemer Roukema (red.), Het andere christendom. De gnosis en haar geestverwanten, Zoetermeer, 13‑31 (pdf)
2000
“Inleiding”. In: Riemer Roukema (red.), Het andere christendom. De gnosis en haar geestverwanten, Zoetermeer, 7‑12
2000
“Origenes over het bidden”. Herademing 8/2, 29‑32 (pdf)
2000
“Een papyrusvondst in de pers”. Interpretatie 8/5, 24‑25 (pdf)
2000
“Studies about the Alexandrian Tradition in the Dutch Language”. Adamantius. Notiziario del Gruppo Italiano di Ricerca su « Origene e la tradizione alessandrina » 6, 98‑108 (pdf)
1999
“A kereszt hatalma (Gondolatok az 1 Kor 1–2-ről)”. Református Szemle 92, 302‑304 (“The power of the cross. Reflections on 1 Cor. 1-2”; translated by Lehel Tunyogi)
1999
““Die Liebe kommt nie zu Fall” (1 Korinther 13,8a) als Argument des Origenes gegen einen neuen Abfall der Seelen von Gott””. In: W. Bienert, U. Kühneweg (eds), Origeniana Septima. Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts, Leuven, 15‑23 (pdf)
1998
“Steiners christologie”. Interpretatie 6/5, 24‑25
1998
“Jezus’ onderdompeling volgens Lucas 12,50 en Psalm 69”. In: C.J. den Heyer (red.), Tussen katheder en kansel. Egbert de Vries – 65 jaar. Een bundel artikelen voor een origineel en eigenzinnig theoloog, Kampen, 74‑80 (pdf)
1996
“Waarom het Nieuwe Testament?”. Communiqué 13/1, 24‑29
1996
“Ambt, bediening en charisma”. Parakleet 16/58, 23‑25
1995
“Wat baat ons de patristiek?”. Communiqué 11/4, 35‑42
1995
“La prédication du Christ crucifié (1 Corinthiens 2,2) selon Origène”. In: G. Dorival, A. Le Boulluec (dir.), Origeniana Sexta. Actes du Colloquium Origenianum Sextum Chantilly, 30 août – 3 septembre 1993, Leuven, 523‑529 (pdf)
1995
“Het kerkelijk gesprek met de Charismatische Werkgemeenschap”. Bulletin voor Charismatische Theologie 35, 22‑36
1994
“De gnostische Jezus contra de joodse Schepper”. Interpretatie 2/8, 24‑26
1994
“Het zelfbewustzijn van een bespotte minderheid. De receptie en uitleg van 1 Kor. 1:26-28 in de tweede en derde eeuw”. In: F. de Lange (red.), Geloven in de minderheid? Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen, Kampen, 37‑52 (pdf)
1994
“Romeinen 13,1-7 in de eerste vier eeuwen”. Kabats. Faculteitsblad van de theologische faculteit van de VU 7/4, 15‑17 (pdf)
1993
“Reïncarnatie in de oude kerk (2)”. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 93, 33‑56 (pdf)
1993
“New Age en Gnostiek”. In: Ries Maaswinkel, Yolanda Voorhaar (red.), Hier beneden is het. Beschouwingen over geloof in New Age, Baarn, 87‑106 (pdf)
1993
“Origenes”. Kabats. Faculteitsblad van de theologische faculteit van de VU 6/3, 5‑7
1992
“Reïncarnatie in de oude kerk (1)”. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 92, 199‑218 (pdf)
1991
“The history of Christianity in Lithuania: ‘How did Lithuania become a Christian nation?’, ‘The Reformation of the church’, ‘The Counter-reformation in Lithuania: its recatholicization’”. In: R. Roukema, Protestanten in Litouwen. Verslag van een bezoek aan de Gereformeerde Kerk in Litouwen, 17 april – 2 juni 1991, Amsterdam 1991, 30‑44 (pdf)
1991
“Žydai Lietuvoje”. Naujasis Židinys, 20‑25 (“The Jews in Lithuania”; translated by Rasa Asminavičiūtė) (pdf)
1989
“Van wonderen gesproken”. Bulletin voor Charismatische Theologie 24, 2‑13
1989
“Origenes’ visie op de rechtvaardiging volgens zijn Commentaar op Romeinen”. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 89, 94‑105 (pdf)
1987
“De tale Kanaäns”. Kerk en Theologie 38, 265‑269 (pdf)
1987
“Jews and Gentiles in Origen’s Commentary on Romans III 19-22”. In: L. Lies (ed.), Origeniana Quarta. Die Referate des 4. Internationalen Origeneskongresses (Innsbruck, 2.-6. September 1985) (Innsbrucker Theologische Studien 19), Innsbruck / Wien, 21‑25 (pdf)