Riemer Roukema

English 

Curriculum vitae

1956 geboren te Amsterdam
1968 – 1974 VWO (Gymnasium B) aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen
1974 – 1980 studie godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
1981 – 1982 gewerkt op een boerderij in de Vogezen, Frankrijk, in een garage te Aken, Duitsland, en in de oecumenische gemeenschap te Taizé, Frankrijk
1982 – 1987 predikant van de Gereformeerde Kerk te Oppenhuizen c.a. (Friesland)
1987 – 1996 predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam (Oranjekerk in stadsdeel de Pijp), in deeltijd
1988 promotie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op grond van het proefschrift The Diversity of Laws in Origen’s Commentary on Romans. Promotor: prof. dr. C. Datema; copromotoren: prof. dr. T. Baarda en dr. K.-H. Uthemann.
1993 – 1996 postdoc aan de Theologische Universiteit Kampen voor 50% van de werktijd
1996 – 2000 universitair docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen
2000 – 2002 hoogleraar in de geschiedenis van het oude christendom en de patristiek aan de Faculté de Théologie Protestante van de Université Marc Bloch te Straatsburg, Frankrijk
2002 – 2014 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen, sinds 1 jan. 2007 de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen; sinds september 2012 vestiging Groningen
2014 – onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom, in deeltijd, aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen
2019 – predikant van de Waalse gemeente in Zwolle, in deeltijd

Curriculum vitae

1956 Born in Amsterdam
1968 – 1974 Grammar school in Amstelveen, Netherlands
1974 – 1980 Study of theology at the Free University, Amsterdam
1981 – 1982 Work in a farm in the Vosges, France, in a garage in Aachen, Germany, and in the ecumenical community of Taizé, France
1982 – 1987 Parish minister of the Reformed Church of Oppenhuizen, Friesland
1987 – 1996 Parish minister of the Reformed Church of Amsterdam, part time
1988 Doctoral thesis at the Free University in Amsterdam, The Diversity of Laws in Origen’s Commentary on Romans. Supervisor: prof. C. Datema; co-supervisors: prof. T. Baarda en dr. K.-H. Uthemann
1993 – 1996 Post-doctoral researcher at the Theological University Kampen, Netherlands, part time
1996 – 2000 Lecturer in New Testament at the Theological University Kampen
2000 – 2002 Professor of the History of Ancient Christianity and Patristics at the Faculty of Protestant Theology of the Marc Bloch University in Strasbourg, France
2002 – 2014 Professor of New Testament at the Theological University Kampen, which since 2007 was called the Protestant Theological University, location Kampen; since September 2012 location Groningen (The Netherlands)
2014 – Research Professor in Early Christianity, part time, at the Protestant Theological University, location Groningen
2019 – minister of the Walloon church (église wallonne) in Zwolle, part time