Riemer Roukema

English 

Voor een breder publiek

2018
“De kerkdienst, dl. 1 t/m 10”. Geandewei, 6 april – 7 december. Dl. 1 t/m 8 ook in Confessioneel, 12 juli – 22 november (pdf)
2018
“Noël, un récit identitaire”. Echo wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 71/10, 4‑7 (pdf)
2018
“A Diognète : une apologie ancienne de la foi chrétienne”. Echo Wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 71/6, 8‑17 (pdf)
2018
“Hoe kan de drie-eenheid uitgelegd worden op basis van Bijbelteksten?”. Friesch Dagblad, 23 januari, 8 (vollediger op weblog PThU, 2015) (pdf)
2017
“Paul et l’égalité des humains”. Echo Wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 70/5, 4‑7 (pdf)
2017
“Het merkteken van het beest in Openbaring 13”. Weblog PThU (Lees hier online) (pdf)
2016
“Wêrom hjitte de Friezen sa?”. Meidielingenblêd fan it Frysk Selskip Swol 45/2, 6‑8 (pdf)
2016
“Overwegingen bij ‘Jouw hand, mijn glimlach’ en ‘Hoe goed moet je zijn?’ Gebedsweek voor de Eenheid, 15-22 januari 2017: Herdenking van 500 jaar Reformatie” (pdf)
2016
“Jésus, Moïse et Paul”. Echo Wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 69/7, 4‑7 (pdf)
2016
“De Bergrede. Een nabetrachting”. Geandewei 23/10 (Ook verschenen in Gezamenlijk Zondagsblad, 12 juni 2016) (pdf)
2016
“Komt reïncarnatie in de Bijbel voor?”. Weblog PThU (Lees hier online) (pdf)
2016
“Jezus’ bergrede”. Gezamenlijk Kerkblad/Zondagsblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland, 10, 17, 24 en 31 jan. Ook verschenen in Geandewei, 22 jan, 12 feb, 8 en 22 april. (pdf)
2016
“Wat was de zin van Jezus’ dood?”. Weblog PThU (Lees hier online) (pdf)
2015
“Mit jelent az, hogy protestans? [What does the term protestant mean? ; translated by Lehel Tunyogi]”. Kehely. A Kolozsvári Református Egyházmegye lapja 2/3, 4 (Cf. 2001)
2015
“«Veillée de Noël…» Prédication sur l’évangile de Jean 1:1-18”. Echo Wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 68/10, 4‑7 (pdf)
2015
“Hoe kunnen we de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest uitleggen op basis van Bijbelteksten?”. Weblog PThU (Lees hier online) (pdf)
2015
“Al dan niet uitverkoren?”. Kerk en Theologie 66/3, 208‑210
2015
“Het ‘Aramese Onze Vader’”. Geandewei 22/5, 17 (pdf)
2015
“In memoriam dr. Floor Sepmeijer” (pdf)
2014
“Waarover preken zij? (1-2)”. Gezamenlijk kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland, 8 en 15 november (pdf)
2014
“Croire malgré tout à la résurrection”. Echo Wallon. Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 67/7, 4‑7 (pdf)
2014
“Christus’ opstanding uit de doden”. Confessioneel, 17 april. Ook verschenen in Geandewei, 17 april 2014; Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland, 19 april 2014 (pdf)
2013
“Vroegchristelijke Apocriefen” (Lees het artikel op Lucepedia)
2013
“De aanleiding tot de Reformatie”. Geandewei, 11 en 25 oktober. Ook verschenen in Protestantse Kerkbode Groningen, 19 en 26 oktober 2013; Christelijk Weekblad, 25 oktober 2013 (pdf)
2013
“Meditatie”. Kerk en Theologie 64, 2‑4 (pdf)
2012
“Het Oude Testament als boek van de kerk (7)”. Protestantse Kerkbode Groningen 7 jan. 2012; Geandewei 13 jan. 2012, 3; Christelijk Weekblad 20 jan. 2012, 10 (pdf)
2012
“Het evangelie van Thomas” (Lees het artikel op Lucepedia)
2011
“Hoe wordt in het Nieuwe Testament over God gesproken?”. In: J.M. van ’t Kruis (red.), Protestantse bronnen over God: Zoetermeer, 24‑37 (Details) (pdf)
2011
“Goed doen kan best”. Open Deur 77/1, 10‑11
2011
“Origenes” (Lees het artikel op Lucepedia)
2011
“Het vroege christendom en magie”. Bres. Magazine voor religie, wetenschap en gnosis/266, 16‑25
2011
“Pinksteren: feest van de Geest”. JOP Coach Magazine, maart, 32‑34 (pdf)
2011
“‘De kaarsen worden aangestoken door…’”. Geandewei, 4 maart, 4 (pdf)
2011
“Het evangelie van Judas”. Marturia 3/5, 2‑6 (Lees het artikel op evangelisch-college.nl)
2011
“Maria, Marcella en andere vrouwen”. Fier 5, 26‑27 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (1)”. Protestantse Kerkbode Groningen 29 okt. 2011, 2; Geandewei 30 sept. 2011, 3; Christelijk Weekblad 25 nov. 2011, 10; Gezamenlijk Kerkblad voor Drente, Overijssel en Flevoland 26 nov. 2011, 8; Confessioneel 18 okt. 2012 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (2)”. Protestantse Kerkbode Groningen 12 nov. 2011, 2; Geandewei 14 okt. 2011, 4; Christelijk Weekblad 2 dec. 2011, 10; Gezamenlijk Kerkblad voor Drente, Overijssel en Flevoland 18 dec. 2011; Confessioneel 1 nov. 2012 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (3)”. Protestantse Kerkbode Groningen 19 nov. 2011, 4; Geandewei 28 okt. 2011, 4; Christelijk Weekblad 9 dec. 2011, 10; Gezamenlijk Kerkblad voor Drente, Overijssel en Flevoland 7 jan. 2012; Confessioneel 15 nov. 2012 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (4)”. Protestantse Kerkbode Groningen 26 nov. 2011, 4; Geandewei 25 nov. 2011, 4; Christelijk Weekblad 16 dec. 2011, 10 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (5)”. Protestantse Kerkbode Groningen 3 dec. 2011, 2; Geandewei 9 dec. 2011, 3; Christelijk Weekblad 6 jan. 2012, 10 (pdf)
2011
“Het Oude Testament als boek van de kerk (6)”. Protestantse Kerkbode Groningen 17 dec. 2011; Geandewei 22 dec. 2011, 3; Christelijk Weekblad 13 jan. 2012, 10 (pdf)
2010
“"De Nieuwe Bijbelvertaling goedgekeurd?"”. Protestantse Kerkbode (Groningen) 27 maart 2010; Geandewei 2 april 2010 (pdf)
2010
“Vrijzinnigen hebben orthodoxe christenen nodig”. Christelijk Weekblad, 24 sept., 3 (pdf)
2010
“Hoe bestaat God? Het evangelie van Johannes”. Credo 37/7, 13‑15
2010
“"Bestaat God"?”. Geandewei, 26 nov., 3
2010
“"In memoriam Esther A. de Boer"”. PThUnie 4/3, 4 (pdf)
2010
“De Bijbelse basis van Gods drievoudigheid”. Marturia 3/4, 2‑4 (Lees het artikel op evangelisch-college.nl)
2008
“‘Word een eenling, net als Jezus’”. Trouw, 1 mrt
2008
“Het evangelie volgens Thomas”. In: De evangeliën van Johannes en Thomas, ingeleid door Riemer Roukema, Amsterdam, 69‑101
2008
“Inleiding”. In: De evangeliën van Johannes en Thomas, ingeleid door Riemer Roukema, Amsterdam, 7‑9
2008
“Gnosis en het Nieuwe Testament”. In: A.H. van de Kamp e.a. (red.), NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen, 2075‑2076
2007
“Epifanie: tegenhanger van het Kerstfeest”. Credo 34/1, 6‑7 (pdf)
2007
“De studie van het Nieuwe Testament”. Ouderlingenblad 85/977, 16‑19 (pdf)
2006
“Christus heeft voor ons geleden”. Credo 33/3, 8‑12 (pdf)
2006
“Verklaar Judas-evangelie niet meteen heilig”. Trouw, 12 apr.
2006
“De Kronieken van Narnia en de Bijbel”. Koornmarkt 3/1, 11‑13 (pdf)
2006
“Jezus’ relatie met Judas”. Koornmarkt 3/2, 4‑6 (pdf)
2006
“Het evangelie van Thomas en Jezus”. Reflectie. Tijdschrift voor religie en spiritualiteit 2/3, 8‑10 (pdf)
2006
“Wat te denken van het Evangelie van Judas?”. Friesch Dagblad, 22 sept. (pdf)
2006
“Evangelie van Judas is historisch onbetrouwbaar”. Nederlands Dagblad, 23 sept.
2006
“Judas goed voor kennis van gnostiek”. Centraal Weekblad, 6 okt., 11
2006
“Thomas in discussie”. Reflectie. Tijdschrift voor religie en spiritualiteit 3/4 maart, 1
2005
“Andere bronnen dan de bijbel?”. Ouderlingenblad 83/953, 7‑10 (pdf)
2005
“Typologie”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie III, Kampen, 1772
2005
“Schriftkritiek”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie III, Kampen, 1617
2005
“Schriftgezag”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie III, Kampen, 1616‑1617
2005
“Schriftbeschouwing”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie III, Kampen, 1616
2005
“Paulus”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie III, Kampen, 1398‑1400
2005
“Oergemeente”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie II, Kampen, 1332
2005
“Johannes”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie II, Kampen, 902‑904
2005
“Jezus”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie II, Kampen, 891‑894
2005
“Heilsgeschiedenis”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie II, Kampen, 766‑768
2005
“Farizeïsme”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 558
2005
“Farizeeër”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 558
2005
“Evangelie”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 530
2005
“Canon”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 277‑278
2005
“Bergrede”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 176‑177
2005
“Beëlzebub”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 161
2005
“Apostel”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 86
2005
“Apocriefen”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 84‑85
2005
“Antichrist”. In: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie I, Kampen, 63
2004
“Het evangelie van Judas de Tweeling”. Open Deur 28/9, 6‑7
2003
“Is het evangelie van Johannes antisemitisch?”. Centraal Weekblad, 28 mrt., 13 (pdf)
2003
“Eindtijd in het Nieuwe Testament”. Centraal Weekblad, 21 nov., 13
2003
“Met mystieke kennis de engelen te slim af”. Volzin 2/23, 30‑32 (pdf)
2001
“Mit jelent az, hogy protestans? [What does the term protestant mean? ; translated by Lehel Tunyogi]”. Üzenet 12/20, 5 (pdf)
2001
“Reïncarnatiegedachte niet christelijk”. Centraal Weekblad, 9 nov., 13
2000
“De God die liefde is”. Communiqué 16/2-4, 8‑13
1998
“De gave van genezing”. Open Deur 22/5, 12‑13
1995
“Concilies van vroege kerk wezen reïncarnatie wel af”. Trouw, 3 mei
1993
“Om de toekomst van de christelijke gemeente”. Parakleet 13/46, 13‑ (ook in Bulletin voor Charismatische Theologie 31 (1993), 9-15)
1993
“Bidden met kerkvader Origenes”. Centraal Weekblad, 4 jun., 12
1992
“Kerk in Litouwen in opbouw”. Centraal Weekblad / Kerkblad Amsterdam, 18 dec., 25 (pdf)
1992
“Reïncarnatie en christendom”. Centraal Weekblad, 28 feb., 5 (pdf)
1992
“Origenes’ cyclus van werelden”. Centraal Weekblad, 6 mrt., 12
1992
“Geestelijk of verheerlijkt lichaam?”. Centraal Weekblad, 17 apr., 17 (pdf)
1992
“Niet om de vorm, maar om de inhoud”. Trouw, 28 okt.
1991
“Besef van gemeenschap is verdwenen. Gereformeerden in Litouwen: ver van traditie”. Centraal Weekblad / Kerkblad Amsterdam, 28 jun., 8 (pdf)
1991
“Selectief gebruik bronnen oude kerk”. In: Geloof het of niet (uitgave dagblad Trouw), Amsterdam, 13
1991
“Protestanten in Litouwen”. Ouderlingenblad 69/798, 21‑25 (pdf)
1988
“De weg naar Taizé”. Ouderlingenblad 65/758, 25‑29
1985
“Hoe kieze wy? Preek oer Genesis 25:19-34”. In: Streamen fan libben wetter, Hallum, 98‑106