Riemer Roukema

English 

Recensies

2018
Shusako Endo, Jezus. Het verhaal van een leven (Nederlandse vertaling Ernst Bergboer. Ingeleid door Willem Jan Otten), Kok, Utrecht 2018. Kerk en Theologie 69, 394‑395 (pdf)
2018
Judith M. Lieu, Marcion and the Making of a Heretic. God and Scripture in the Second Century, Cambridge University Press, Cambridge etc. 2015 (paperbackuitgave 2017). Kerk en Theologie 69, 301‑303 (pdf)
2018
Gerard Luttikhuizen, De evangeliën van Thomas, Maria Magdalena en Judas. Vroegchristelijke esoterie en gnosis, Parthenon, Almere 2018. Kerk en Theologie 69, 393‑394 (pdf)
2017
“De evangelist Johannes geeft in de eerste plaats een geloofsgetuigenis” – L. van Kampen, Jezus volgens Johannes. Meelezen met de evangelist, Heerenveen 2016. Friesch Dagblad, 22 april, 13 (pdf)
2016
K. Zawadzki, Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief. Einleitung, Kritischer Text, Übersetzung, Einzelanalyse (Traditio Exegetica Graeca 16), Peeters, Leuven 2015. Augustiniana 66, 327‑331 (pdf)
2016
A. Theurer, Warum werden wir nicht katholisch? Denkanstöße eines evangelisch-lutherischen Pfarrers, Augsburg 2012. Kerk en Theologie 67/4, 417‑418 (pdf)
2016
Jonathan Hill, Christendom, De eerste 400 jaar, Heerenveen 2016. Friesch Dagblad, 16 nov. 2016, 10 (pdf)
2016
F. Meijer, Jezus en de vijfde evangelist, Amsterdam 2015. Kerk en Theologie 67/1, 82‑83 (pdf)
2016
Karen Armstrong, Paulus. Onze liefste vijand (uit het Engels vertaald door Sjaak de Jong), Amsterdam 2015. Kerk en Theologie 67/1, 81‑82 (pdf)
2015
Ludo Noens, Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2015. Kerk en Theologie 66/4, 423‑424 (pdf)
2015
“Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?”. Kerk en Theologie 66/3, 294‑298 (pdf)
2015
Jan Dirk Wassenaar, Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-2013. ‘Zooal geen unicum, toch een zeldzaam instituut’, Fryske Akademy, Ljouwert, 2014. Kerk en Theologie 66/1, 99 (pdf)
2015
Philo van Alexandrië, Het leven van Mozes. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon, Damon, Budel, 2014. Kerk en Theologie 66/1, 97‑98 (pdf)
2014
Ilaria L.E. Ramelli, The Christian Doctrine of Apokatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena (Vigiliae Christianae Supplements 120), Leiden 2013. Augustiniana 64, 282‑287 (pdf)
2014
Tom Wright, Gewoon Jezus. Een nieuwe visie op wie hij was wat hij deed en waarom hij ertoe doet, Van Wijnen, Franeker 2013. Kerk en Theologie 65/2, 195 (pdf)
2014
“Klaus Berger klaagt aan” – Klaus Berger, Die Bibelfälscher. Wie wir um die Wahrheit betrogen werden, Pattloch, München 2013. Kerk en Theologie 65/2, 182‑189 (pdf)
2013
Paula Fredriksen, Sin: The Early History of an Idea, Princeton University Press, Princeton/Oxford 2012. Radix. Tijdschrift over geloof en wetenschap 39/3, 231‑233
2013
Augustinus, Aan Simplicianus. Over verschillende kwesties. Vertaald door Izak Wisse, met een inleiding van Paul van Geest, Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2013 en Vrouwen naast Paulus. Twee romans uit het vroege christendom. Vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Fik Meijer, Damon, Budel 2013. Kerk en Theologie 64/4, 363‑364 (pdf)
2013
F. Meijer, Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2012. Kerk en Theologie 64/3, 281‑282 (pdf)
2013
T. van den Berk, Het Oude Egypte. Bakermat van het jonge christendom, Meinema, Zoetermeer 2011. Kerk en Theologie 64/2, 190‑191 (pdf)
2013
“Een pleidooi voor christelijke karaktervorming (1) en (2)” – Tom Wright, Goed leven. Over christelijke karaktervorming, Van Wijnen, Franeker 2012. Geandewei, 22 maart en 17 mei. In licht gewijzigde vorm in Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland, 9 en 16 maart; Protestantse Kerkbode Groningen 16 en 23 maart; in verkorte vorm in Christelijk Weekblad 8 maart; Het Goede Leven 8 maart (pdf)
2012
“De vreemde Openbaring aan Johannes” – E.H. Pagels, Het vreemdste Bijbelboek. Visioenen, voorspellingen en politiek in Openbaring, [Utrecht] 2012. Geandewei, 9 nov.
2011
“Van wie is dit huis voor de ziel?” – H.P. de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten, Zoetermeer 2011 (hoofdstuk 3). Handelingen 38, 22 juni (lees online) (pdf)
2011
A.F. Troost, Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus?, Boekencentrum, Zoetermeer 2010. Kerk en Theologie 62, 272‑274 (pdf)
2011
Hans-Friedrich Weiß, Frühes Christentum und Gnosis. Eine rezeptionsgeschichtliche Studie (WUNT 225), Tübingen 2008. Zeitschrift für Antikes Christentum 15, 356‑357
2010
Thomas P. Scheck, Origen and the History of Justification. The Legacy of Origen’s Commentary on Romans, Notre Dame, Ind. 2008. Vigiliae Christianae 64, 197‑200
2010
“Paulus door twee atheïsten gelezen” – Paulus, Aan de Romeinen, vertaald door Gerard Koolschijn met medewerking van Henk Flinterman, Amsterdam 2009, en A. Badiou, Paulus. De fundering van het universalisme, uit het Frans vertaald door D. Hoens en J. De Wit, Kampen 2008. Kerk en Theologie 62, 166‑178 (pdf)
2009
“Evangelie van Judas (vervolg)”. Kerk en Theologie 60, 77‑80 (pdf)
2009
P. Oussoren, R. Dekker, Buiten de Vesting. Een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe boeken, Vught 2009. Centraal Weekblad, 23 jan., 11 (pdf)
2009
F. Kruize, Goddelijke vrijheid. Een heilzame weg, Deventer 2008. Nederlands Dagblad, 5 jun., 4 (pdf)
2009
K.L. Gaca, L.L. Welborn, Early Patristic Readings of Romans, New York / London 2005. Vigiliae Christianae 63, 409‑411
2009
“Ytsma’s twijfels zijn niet nieuw” – B.P. Ytsma, Van de kaart. Manifest van een gepassioneerde twijfelaar, Zoetermeer 2009. Idea. Gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie 30/6, 20‑21 (pdf)
2008
J.M. Robinson, Het Jezus-evangelie. Op zoek naar de oorspronkelijke woorden van Jezus, Utrecht 2008. Friesch Dagblad, 29 dec., 2 (pdf)
2007
“Boeken over het Evangelie van Judas”. Kerk en Theologie 58, 78‑81 (pdf)
2007
Bernhard Mutschler, Das Corpus Johanneum bei Irenäus von Lyon, Tübingen 2006. Review of Biblical Literature (Lees de recensie op bookreviews.org)
2007
Christian Uhrig, “Und das Wort ist Fleisch geworden”. Zur Rezeption von Joh 1, 14a und zur Theologie der Fleischwerdung in der griechischen vornizänischen Patristik, Münster 2004. Adamantius 13, 581‑584 (pdf)
2007
Jacob Slavenburg, Het graf van Jezus. Het mysterie van de tombe van Jezus, Maria Magdalena en Judas, Zutphen 2007. Nederlands Dagblad, 28 sep. (pdf)
2007
Joseph Blenkinsopp, Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity, Grand Rapids 2006. Review of Biblical Literature (Lees de recensie op bookreviews.org)
2006
Piet van Veldhuizen, Geef mij te drinken: Johannes 4, 4-42 als waterputverhaal, Zoetermeer 2004. Review of Biblical Literature (Lees de recensie op bookreviews.org)
2006
Esther de Boer, De geliefde discipel. Vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena, Zoetermeer 2006. Friesch Dagblad, 12 aug.
2006
Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: Interpreted by Early Church Commentators, Grand Rapids 2005. Review of Biblical Literature (Lees de recensie op bookreviews.org)
2004
Le sauveur et l’économie du salut chez les gnostiques (IIe-Ve s.) (Mélanges de Science Religieuse 55, 2), Lille 1998. Bibliotheca Orientalis 59/506, 611‑612
2004
“Alternatief vroeg christendom” – Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften, Deventer 2004. Centraal Weekblad, 14 jan., 11 (pdf)
2003
G.P. Luttikhuizen, De veelvormigheid van het vroegste christendom, Delft 2002. Centraal Weekblad, 10 jan., 7
2003
J.C. Bette, G. van den Brink, A.W. Zwiep (red.), Studiebijbel 1, Veenendaal 2003. Kerk en Theologie 54, 366‑369
2002
Roy Porter, De verloren Bijbel, Baarn / Tielt 2002. Centraal Weekblad, 3 mei
2001
A.F.J. Klijn, Apocriefe handelingen van de apostelen, Baarn 2001, en Anne Jensen, Tekla, de vrouwelijke apostel, Baarn 2001. Centraal Weekblad, 18 mei, 11
2000
William Tabbernee, Montanist Inscriptions and Testimonia, Macon 1997. Bibliotheca Orientalis 57/5-6, 688‑690 (pdf)
1999
Etienne Trocmé, De vroege jaren van het christendom, Zoetermeer 1999. Friesch Dagblad, 4 mrt.
1997
“Boeken over Korintiërs”. Interpretatie 5/1, 18‑19
1992
H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, Baarn 1992. Ouderlingenblad 70/811, 8‑12